Bilder fra KulturBakkane
  Slik budde fiskarbonden på Vestlandet i 18. og 19. århundret. KulturBakkane er eit restaurert småbruk/husmannsplass på Ytre Folkestad ved Voldsfjorden. Opprinnelig ryddet i 1852, med naust, kvernhus, sommerfjøs, grindaløde med fjøs og utedo, gamlestove og nyestove, 12 mål innmark og 12 mål utmark.
Utsikt

I tidlegare tider har plassen blitt kalla både Rønnstadbakk (en), Røvestigen, Storebakken, Bakkane og Plassen. Garden ligg i eit spektakulært område. Dei tidlegare drivarane har laga mange murar og avsatsar, slik at det skulle vere råd å dyrke gras og andre vekstar.

Utgangspunktet for restaureringa var ein ruin av gamle falleferdige bygningar.  No er alle bygningane restaurert. Husa og historia er bevara for framtida. I arbeidet med å restaurere garden, har Norsk kulturminnefond gjeve tilskot til istandsetjing av gamlestova, løde med utedo, vårfjøs og kvernhus.  SMIL har gjeve tilskot til istandsetjing av gamle murar, kulturlandskapet herunder skoging.

KulturBakkane fekk Fortidsminneforeningens Godt Vern pris i 2015.

Ornament
           
 

KULTUR:

Utstillinger 2019:


               

 

 

      

   

 

KONSERTAR:

I Grindaløda 2019:


  KONTAKTINFORMASJON:

For meir informasjon kan du kontakte meg på
  e-post: r.ronnestad@gmail.com
  mobil: 90027347 
  Randi Lise Rønnestad                                                                                                                    
   

  Koselig ved ovnen i Gamlestova

 

 

Gamlestova. Gamlestova har opphavleg vore ei røykstove som har vore flytta to gongar før den vert satt opp her på garden. Den har tidligare stått på Bjørkedalen og deretter i Sollida på Folkestad. Veggbord er fra 1700-talet. Seng og ovn i gamlestova er meir enn 100 år gamle.
   

©Copyright 2018 Randi Lise Rønnestad. All rights reserved.